LOGOTYPE
Alla sidor är inte uppdaterade, under uppbyggnad.
Mailadresser
Vill du synas med din mailadress på sidan så maila dina uppgifter till webmaster
Namn  Adress Mailadress Ann-Marie o Kjell-Åke Karlsson   Halna halnaaffar@hotmail.com Gudrun Gustavsson Stenbäcken Bergängen 49 gudrun.gustavsson@halna.se Jan Gustavsson Stenbäcken Bergängen 49 jan.gustavsson@halna.se Irene Öberg Halna Bäcken oberg.halna@telia.com Pentti o Monica Halna mpkiwi@swipnet.se Peter o Cilla Larsson Kanalvägen halnabygg@telia.com Reier och Ulla Karlsson Talludden Halna reierk@hotmail.com Sune Lindgren Halnatorp sune.lindgren@halna.se Ulla o Joakim Karlsson Ängafallet Karl-Johans ullull@live.se Josef Carl Szilagyi Vinteråsen jszilagyi@halna.se